משאית דאבל קבינה

סטריפ תחתון + ארגז >>

שילוט  בשלוש דפנות מקו החלון ומטה ופלטה. ללא כנפיים קדמיות, פגושים, מכסה מנוע, גג ומדבקות רשת בחלונות.

כל הרכבים